COOKIES

Een cookie is een tekstbestand dat door websites geplaatst wordt op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt.

MenSwerkt.nl maakt gebruik van cookies zodat wij u beter van dienst kunnen zijn op onze website. Wij houden analytische cookies bij, waarmee wij onder andere inzicht krijgen in het klikgedrag van onze gebruikers.

PRIVACYBELEID

Veiligheid van persoonsgegevens bij MenSwerkt arbeidsbemiddeling

MenSwerkt respecteert uw privacy als u gebruik maakt van onze website en/of bij ons staat ingeschreven. Wij zorgen ervoor voor dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uiteraard houden wij ons aan de geldende privacywetgeving.

Waarom heeft MenSwerkt een aantal gegevens van u nodig?

 • Om u te kunnen informeren omtrent een passende functie.
 • Om uw reactie op een vacature te kunnen registreren.
 • Om u op de hoogte te kunnen houden van de status van uw sollicitatie.
 • Om u op de hoogte te houden met relevant nieuws en informatie over onze organisatie.

Uw adresgegevens worden niet verstrekt aan derden, maar worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om vraagt, zoals wanneer u reageert op een vacature via onze website.

Privacy statement

In ons privacy statement kunt u algemene informatie lezen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en ook de gegevens van de directie, de beheerder van de persoonsregistratie.

Klachten

Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening naar uw wens verloopt, kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Dat vernemen wij dan graag. Om te kijken of we het voor u kunnen herstellen en om verbeteringen aan te brengen.

Wat kunt u doen bij een klacht?

De eerste stap bij een klacht of probleem is die te bespreken met uw contactpersoon bij MenSwerkt. Wij kunnen in onderling overleg dan waarschijnlijk wel een oplossing vinden. U kunt ook uw klacht melden door te e-mailen naar privacy@menswerkt.nl.

Persoonsgegevens

Ook is het mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien, mogelijk te laten verwijderen of over te (laten) dragen. U kunt via dit formulier daarom verzoeken. Hierin aan wat uw verzoek is en voeg uw uw adresgegevens en/of contactgegevens toe. Alvorens wij kunnen ingaan op uw verzoek zal de directie, de beheerder, uw identiteit vaststellen.

Datalek

Heeft u het vermoeden dat er sprake is van een datalek, dan verzoeken wij u dit direct per e-mail te melden: privacy@menswerkt.nl.

 

 

PRIVACY STATEMENT

MenSwerkt arbeidsbemiddeling, gevestigd te Arnhem, streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening, met betrouwbaarheid als belangrijke factor. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zijn een belangrijk onderdeel van deze betrouwbaarheid. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

MenSwerkt verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening.

 

De volgende persoonsgegevens verwerken wij bij uw inschrijving / reactie op een vacature:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, motivatie, functie, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen die u hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto (of ander beeldmateriaal) op vrijwillige basis

Op het moment dat u via onze bemiddeling gaat werken/werkt/heeft gewerkt, verwerken wij:

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs, werkvergunning (indien van toepassing)
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Bij een bemiddeling op basis van werving en selectie (dienstverband bij de opdrachtgever) verwerken wij geen nationaliteit, BSN nummer, kopie ID bewijs, werkvergunning (indien van toepassing) en uiteraard geen gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en ver-zuimregistratie.

Van zzp’ers die gaan werken/werken/hebben gewerkt verwerken wij geen BSN en kopie ID bewijs, maar een kopie van het uittreksel KVK, btw nummer, polis en betaalbewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij van klanten, leveranciers en overige relaties:

 • Naam, contactgegevens en functie.

 Grondslag verwerking persoonsgegevens

MenSwerkt verwerkt uw persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen.

 

MenSwerkt verwerkt de persoonsgegevens van arbeidskrachten, kandidaten, eventueel vast personeel van MenSwerkt en sollicitanten hoofdzakelijk omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (de arbeidsovereenkomst, bemiddelings-, uitzend- of detacheringovereenkomst).

 

Persoonsgegevens van klanten, leveranciers en overige relaties worden tevens verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of u op een andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

 

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Technische informatie (bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres, datum en tijd van toegang tot de website, gebruikte zoektermen, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken) wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.  Daarnaast kan met uw toestemming gebruik worden gemaakt van tracking cookies. Aan de hand van de pagina’s op websites die u bezoekt kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop een website wordt gebruikt en valt bijvoorbeeld op te maken waarin u geïnteresseerd bent. Het opbouwen van profielen met dergelijke informatie kan vervolgens worden gebruikt voor het gericht sturen van informatie en aanbiedingen.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij willen u een persoonlijke en adequate service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig.

 

MenSwerkt is een arbeidsbemiddelaar in tijdelijk en vast personeel. Wij bemiddelen detacherings- en uitzendkrachten, ZZP’ers en werven en selecteren vast personeel.

 

Persoonsgegevens van uitzendkrachten, kandidaten, zzp’ers, vast personeel van MenSwerkt en sollicitanten worden verwerkt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, de werving & selectie, de salarisadministratie, de personeelsadministratie, het beoordelen en opleiden.

 

Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers en overige relaties worden verwerkt voor het onderhouden van contacten en het sluiten van overeenkomsten.

Persoonsgegevens niet rechtstreeks verkregen van betrokkene

Indien persoonsgegevens worden verwerkt die wij niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, maar van openbaar toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn), dan wordt u binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens. Op grond van toestemming, dan wel overeenkomst zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Indien MenSwerkt besluit uw gegevens niet te verwerken of u geeft aan dat u niet wilt dat MenSwerkt uw persoonsgegevens verwerkt, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd en niet verder verwerkt.

 

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen aan wie

MenSwerkt diensten verleent, partijen die aan MenSwerkt diensten verlenen, of andere zakelijke relaties en overheidsinstanties, indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. De verstrekking van de persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Doorgifte vindt enkel plaats aan landen met een passend beschermingsniveau.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern beleid om ervoor te zorgen dat onze diensten zodanig worden ingericht en er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Personeel van MenSwerkt heeft alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

 

Indien er gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens MenSwerkt diensten verlenen, is MenSwerkt met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen.

 

Bewaartermijnen

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren.

 

Persoonsgegevens kunnen op een eerder moment verwijderd worden indien

MenSwerkt het bericht van u ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.

Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.


Contact

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via: 

privacy@menswerkt.nl of MenSwerkt t.a.v. directie, Meander 251, 6825 MC Arnhem.

 

Gegevens directie

de heer Michel Schollen

privacy@menswerkt.nl of 026 – 376 3443

 

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door MenSwerkt, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we onze dienstverlening in de toekomst zou kunnen veranderen, zou ook deze privacyverklaring op punten gewijzigd kunnen worden. Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in mei 2019.

 

026 - 376 3443
Laatste vacatures
Social media

© 2019 MenSwerkt. Alle rechten voorbehouden.     

Privacy & Cookies      KVK 67709966

Ontwikkeld door © Redox Design